GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

sử dụng ổn định trước ngày 1-7-2004 thì quận

CẤP GIẤY CHO ĐẤT SỬ DỤNG TRƯỚC 1-7-2004

CẤP GIẤY CHO ĐẤT SỬ DỤNG TRƯỚC 1-7-2004

Các trường hợp lấn chiếm, sử dụng ổn định trước ngày 1-7-2004 thì quận, huyện giải quyết ngay việc cấp giấy và thu tiền sử dụng đất…

Chi tiết

Thông tin

  • Giá:   /
  • Nhu Cầu:
  • Tình trạng pháp lý: 
  • Liên hệ: 
VỀ ĐẦU TRANG