GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Quy hoạch phải mang tính quốc kế dân sinh

TP HCM PHÁT TRIỂN TẬP TRUNG – ĐA CỰC

TP HCM PHÁT TRIỂN TẬP TRUNG – ĐA CỰC

  Nêu chuyện đường Trường Chinh ở Hà Nội bị bẻ cong, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh: “Quy hoạch phải mang tính quốc kế dân…

Chi tiết

Thông tin

  • Giá:   /
  • Nhu Cầu:
  • Tình trạng pháp lý: 
  • Liên hệ: 
VỀ ĐẦU TRANG