GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

diễn đàn đối thoại giữa chính quyền TP và doanh nghiệp hoạt động đầu tư- kinh doanh BĐS

Tổ chức diễn đàn giữa DN BĐS đối thoại với chính quyền tại TP. HCM

Tổ chức diễn đàn giữa DN BĐS đối thoại với chính quyền tại TP. HCM

UBND Tp.HCM đã tổ chức diễn đàn đối thoại giữa chính quyền TP và doanh nghiệp hoạt động đầu tư- kinh doanh BĐS vào ngày 10/4/2014, nhằm…

Chi tiết

Thông tin

  • Giá:   /
  • Nhu Cầu:
  • Tình trạng pháp lý: 
  • Liên hệ: 
VỀ ĐẦU TRANG