GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

ĐẤT QUỐC LỘ 13 VÀ MỸ PHƯỚC 3

BÁN ĐẤT ĐỐI DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC MẶT TIỀN ĐƯƠNG QUỐC LỘ 13

BÁN ĐẤT ĐỐI DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC MẶT TIỀN ĐƯƠNG QUỐC LỘ 13

ĐẤT QUỐC LỘ 13 THUẬN TIỆN KINH DOANH MUA BÁN . NẰM NGAY GIỬA 3 KCN LỚN MY PHƯỚC 1,2,3 . DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC …… LÀ…

Chi tiết

Thông tin

  • Giá:   /
  • Nhu Cầu:
  • Tình trạng pháp lý: 
  • Liên hệ: 
VỀ ĐẦU TRANG