GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Chuyển đất trồng cây lâu năm chưa bị quy hoạch thành đất ở, có được không?

Ngày đăng: 10/04/2014 | Lượt xem: 527

Hỏi: Tôi có miếng đất diện tích 685 m2. Sổ đỏ là đất trồng cây lâu năm nhưng chưa có quy hoạch 1/2000, cũng như quy hoạch dự án. Hiện nay tôi chưa có nhà ở.

 

Tôi có miếng đất diện tích 685 m2. Sổ đỏ là đất trồng cây lâu năm nhưng chưa có quy hoạch 1/2000, cũng như quy hoạch dự án. Hiện nay, tôi chưa có nhà ở. Trong trường hợp này, tôi có được chuyển một phần diện tích mảnh đất đó thành đất ở hay không?

 

http://www.diaocnaman.com.vn

 

Địa chỉ đất nằm ở ấp 1- xã Phong Phú – huyện Bình Chánh – Tp.HCM.

 

Xin chân thành cảm ơn.

 

cokhiminhnhut768@…

 

 Trả lời:

 

Theo quy định điều 31 Luật đất đai 2003 và nghị định 181/2004/NĐ-CP, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

 

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

 

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân xã, phường thông qua.

 

Vì vậy, bạn có thể liên hệ Ủy ban nhân dân xã Phong Phú để biết về quy hoạch cũng như trình bày nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của mình.

 

Công ty Luật ANT Lawyers
(Theo Cafeland)

VỀ ĐẦU TRANG